۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی را افتتاح و به انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مساعدت نمود

ام تی ان افغانستان مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی را افتتاح و به انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مساعدت نمود

ام تی ان افغانستان در جریان کمپاین ۲۱ روزۀ مواظبت یلو که هر سال برگزار میگردد، یک مرکز پیشرفتۀ تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی به نام «مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی ام تی ان» در انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در کابل ایجاد نمود. این مرکز تحقیقاتی با وسایل تکنالوژی عصری از قبیل کمپیوتر ها،‌ سرور ها،‌ روتر‌ ها،‌ شبکه اتصال عصری انترنت،‌ لایسنس ویندوز، سکرین LED، پرینتر ها، UPS و دیگر وسایلی که به یک مرکز تحقیقاتی پیشرفته به شمول میز و چوکی لازم میباشد، مجهز گردیده است.

این مرکز در یک محفل پرشکوه افتتاح گردید که در آن سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، اعضای بورد اترا، رؤسای ادارات مختلف دولتی، رییس انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رییس عمومی ام تی ان افغانستان،‌ رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان مسؤلین دولتی و بزرگان محل حضور داشتند.

در آغاز، محترم شفیع شریفی رییس انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اشتراک کننده گان خوش آمدید گفت و از حضور آنها در محفل افتتاحیه سپاسگزاری نمود، او از ام تی ان افغانستان نیز جهت ایجاد مرکز تحقیقاتی ابراز امتنان نموده و گفت: “این یک مرکز مجهز با وسایل عصری و نمادی از خدمات مخابراتی در افغانستان است. گامی که در این عرصه از سوی ام تی ان برداشته شده یک نو آوری خاص برای انستیتیوت ما است” همچنان آقای شریفی به حاضرین محفل معلومات مختصر راجع به انستیتیوت متذکره داد و گفت که در انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محصلین زیاد از اقشار و بخش های مختلف کشور آموزش می بینند و اساتید تلاش نهایی خویش را بخرچ میدهد تا به آنان زمینۀ‌ آموزش با کیفیت فراهم نمایند.

به تعقیب آن محترم عباد رضا رئیس عمومی ام تی ان فغانستان سخنرانی نموده و چنین گفت: “برای من جای افتخار است که در چنین محفل مهم اشتراک می نمایم و (مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی ام تی ان) را در انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افتتاح مینماییم. بطور عموم محصیلن سرمایۀ‌ اصلی کشور میباشند اما نقش محصلین تکنالوژی معلوماتی در سکتور مخابرات مهم و حیاتی میباشد”.

ما منحیث یک شرکت مخابراتی تنها خدمات مخابراتی را در کشور ارائه نمی کنیم؛ بلکه همواره تلاش نمودیم تا در بازسازی افغانستان در بخش های مختلف به شمول تعلیم، صحت، آگاهی عامه،‌ ورزش، برنامه های توانمند سازی جوانان و دیگر بخش ها سهم فعال داشته باشیم.

محترم اجمل شاپور معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز سخنرانی نموده و چنین ابراز نمودند: «ام تی ان به جوانان افغان از طریق بورسیه ها زمینۀ‌ تعلیم و تحصیل رایگان را فراهم میکند،‌ برای آنها کمپیوترلب ها و مراکز ارتقای ظرفیت ایجاد می نماید، با بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان کمک میکند و دیگر اقشار نیازمند را تحت پوشش کمک های سخاوتمندانۀ خویش قرار میدهد؛ بناءً ما از رهبری این شرکت مخابراتی تقدیر و امتنان می نماییم.

همچنان سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز سخنان خویش را به حاضرین ارائه نمود و گفت: “ما از کمک ام تی ان افغانستان با انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قدردانی می نماییم؛ زیرا این یگانه انستیتیوت در کشور است که زمینۀ تحصیل مسلکی و با کیفیت را در عرصۀ مخابرات مساعد می نماید. این مرکز در ارتقای ظرفیت،‌ تحقیق و کسب مهارت های عملی محصلین انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نقش ارزنده و اساسی ایفا خواهد نمود”.

همۀ این کمپیاین ها زیر چتر بنیاد خیریه ام تی ان افغانستان راه اندازی میگردد. از این طریق، ام تی ان در بخش های تعلیم،‌ صحت و توسعه اولویت های بزرگ ملی را مدنظر گرفته در آن سهم فعال دارد،‌ در کنار این با مساعد نمودن زمینۀ تعلیم و تحصیل برای جوانان افغان از طریق بورسیه های رایگان، کمک های مواد غذایی،‌ صحی و البسه به فامیل های عودت کننده، بیجا شده گان داخلی و نیازمندان، راه اندازی کمپاین های اهدای ‌خون،‌ کمک با خانواده های متاثر از حوادث طبیعی، باز سازی مکاتب و مساجد و راه اندازی دیگر پروگرام های خیریه و اجتماعی قابل یاد آوری هستند.

Related Spotlights