۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان کمپاین 21 روزه مواظبت یلو را در کابل آغاز نمود

ام تی ان افغانستان کمپاین 21 روزه مواظبت یلو را در کابل آغاز نمود

ام تی ان افغانستان یازدهمین دور کمپاین سالانه 21 روزه مواظبت یلو را به روز سه شنبه 10 جوزا سال 1396 در لیسه الفتح مکروریان سوم آغاز نمود.

ام تی ان افغانستان در مرحله نخست این کپاین سالانه برای معلمان مکاتب دولتی ورکشاپ آموزش کمپیوتر دایر میکند و در هم آهنگی با ریاست معارف شهر کابل به یک تعداد مکاتب دولتی در شهر کابل کمپیوترلب های مجهز ایجاد خواهد کرد.

در مرحله دیگر این کمپاین توزیع قرطاسیه به شاگردان، ساخت کتابخانه مجهز، فرنیچر، خیمه ها و ساخت پورتل برای آموزش های الکترونیکی شامل آن میشود تا شاگردان بتوانند از پیشرفت های جهان دیجیتل آگاه و درباره آن معلومات بدست آورند.

محترم هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان در مراسم افتتاح کمپاین گفت: “مسوولین ام تی ان افغانستان نقش مکاتب و آموزش را در پیشرفت و آرامی جامعه درک میکند به همین دلیل به پروژه های تعلیمی اولویت داده” همچنان وی اضافه نمود: “ما تعهد میکنیم که امکانات دست داشته خویش را از حمایت ادارات تعلیمی دریغ نخواهیم کرد تا برای شاگردان و پروسه تعلیمی مفید واقع شود”

داکتر شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف گفت: “خرسند هستم که در چنین جلسات اشتراک میکنم که در آن روی تعلیم و پیشرفت اطفال تمرکز میشود، همانگونه که شما میدانید سرمایه گذاری روی تعلیم و اطفال نقش اساسی در پیشرفت جامعه دارد. در دهه های گذشته دولت افغانستان در هماهنگی با جامعه جهانی در بخش تعلیم به خصوص در بهبود کیفیت تعلیم پیشرفت های قابل توجه داشته است، بطور مثال: “اهدای خیمه ها به مکاتب، تدویر ورکشاپ ها به مکاتب و مجهز ساختن مکاتب به وسایل عصری شامل آن میشود اما باید گفت که ادارات خصوصی نیز باید در هماهنگی با دولت افغانستان در راستای پیشرفت و ترقی سکتور تعلیمی سهم گیرند. من از این اقدام ام تی ان سپاسگذارم و از سایر ادارات نیز تقاضا دارم تا جهت پیشرفت نسل جوان ما راه ام تی ان را تعقیب نمایند.”

شفیق الله توفیقی مسوول هماهنگی ریاست معارف شهر کابل گفت: “برای من جای بسا افتخار است که در پروگرام هایی اشتراک میکنم که به هدف کمک با اطفال معصوم دایر میگردد. با توجه به حالات فعلی اطفال مستحق ترین قشر جامعه برای دریافت چنین کمک ها میباشد و من باور دارم که این کمک ها در پیشرفت آنها نقش کلیدی خواهد داشت.”

Related Spotlights