صحت

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان کمپاین اهدای خون را موفقانه برگزار نمود

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان کمپاین اهدای خون را موفقانه برگزار نمود

کمپاین اهدای خون در دفتر مرکزی ام تی ان افغانستان واقع شهر نو کابل مؤرخ 1 ماه نومبر سال 2016 میلادی برگزار گردید. هدف اصلی این کمپاین مساعدت با مریضان که نیاز مبرم به تزریق خون دارند و چشم انتظار را به طرف برادران و خواهران خویش جهت اهدای پر سخاوت خون در لحظات دشوار زنده گی خویش دارند و نیز ترویج فرهنگ کمک و مساعدت در میان افراد جامعۀ ما میباشد.

در حدود 150 کارمندان از سطوح و بخشهای مختلف بشمول آقای حسن جابر رئیس عمومی شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان در این کمپاین پر سخاوت اهدای خون بطور رضاکارانه اشتراک کردند که مدت ۶ ساعت را در بر گرفت. خون جمع آوری شده از طریق این کمپاین در حدود 80000 سی سی میباشد.

آقای حسن جابر رئیس عمومی شرکت ام تی ان افغانستان به منابست اهدای خون به حاضرین کمپاین و نمایندگان رسانه های چاپی و تصویری چنین گفت:” اهداى خون یک تحفۀ بسیار با ارزش در زندگی ما میباشد که ما برای افراد جامعۀ خویش اعطاء مینماییم، هیچ چیزی دیگر نمی تواند قیمت این تحفه را تعویض و جبیره کند به جز اجر و پاداش که ما از بارگاه خداوند متعال آرزو داریم. وی همچنین افزود علاوه بر اینکه ما فعالیت های تجارتی را درافغانستان به پیش میبریم، این را یک مسئولیت و رسالت اخلاقی خویش میدانیم تا به مردم غریب و بیچاره جامعۀ که ما در آن فعالیت داریم، کمک و همكارى كنيم. وی در اخیر حرف هاى خویش از همچو فعالیت های اجتماعی بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان و از همه کارمندان رضاکار شرکت ام تی ان که با احساس مسئولیت اخلاقی و دینی خویش که در اهدای خون برای یک هدف پاک و مقدس سهم گرفته بودند، ابراز قدردانی و تشكرى نمود.

آقای هدایت الله زاهد رئیس خدمات مؤسسه یی شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان در این عرصه گفت:” آز آنجاییکه شرکت مخابراتی ام تی ان همیشه اولویت های مبرم جامعه را مدنظر میگیرد و نیازمندی های جامعه را تقسیم بندی میکند، این بار به سلسله فعالیت های اجتماعی و خیریه خویش به اهدای خون ترجیح داده است، زیرا تزریق خون برای مریضان عاجل که از مرض تلسمیا رنج میبرند خیلی ضرور تلقی میگردد. وی نیز اشخاص دیگر جامعه را که دارای صحت سالمتر هستند سوق و تشویق کردند تا آستین های خویش را برای اهدای خون بلند کنند تا ضرورت برادران و خواهران که در لحظات دشوار زنده گی بسر میبرند مرفوع سازند.  وی همچنان افزود، شرکت ام تی ان همیشه بخاطر خدمت صادقانه به مردم که در شرایط دشوار زنده گی میکنند رسيدگى نموده. ایجاد زمینه تعلیم رایگان برای 500 متعلم واجد شرایط برای سال جاری، توزیع کمپل برای بیجا شده گان داخلی، کمک بسته های غذایی و غیر غذایی برای باشنده گان ولایت بغلان، کمک های صحی و کلینیک سیار در ولایت ننگرهار جهت رسیدگی به واقعات عاجل، کمک با خانواده های متضرر از حوادث طبیعی، کمک روجایی، پوش دوشک و بالشت به شفاخانه های ولایتی در سر تا سر کشور، ایجاد مراکز ارتقای ظرفیت و کمپیوتر برای جوانان، باز سازی مدارس،  توزیع قرطاسیه و دیگر لوازم درسی به شاگردان لیسه های عالی ولایت کابل و رنگ امیزی صنوف و ایجاد کمپیتور لب برای ایتام و معلمین مکاتب تحت برنامه کمپاین ۲۱ روزه مواظبت یلو که هر سال در ۲۱ کشور جهان که شرکت ام تی ان در آن فعالیت های مخابراتی دارند، به راه انداخته میشود و نیز کمک و مساعدات دیگر در ساحات و نقاط مختلف در سراسر افغانستان مثال خوب و زنده میباشد.

نماینده بانک خون مرکزی از همچو فعالیت های شرکت ام تی ان اظهار امتنان نمود و گفت: “برگزاری همچو کمپاین توسط ام تی ان، این امر را کاملاً ثابت و اشکار میسازد که این شرکت نه تنها فعالیت های تجاری مخابراتی خویش را در افغانستان پیش میبرد بلکه در راستای سعادت، رفاه و صحت مندی مردم افغانستان احساس مسئولیت مینماید، و من از طرف ادارۀ خود برای شما اطمينان ميدهم، خون که از طریق این کمپاین به دست آمده برای نجات زنده گی اشخاص نیازمند بطور رایگان تزریق خواهد شد.”

این نخستین کمپیان اهدای خون نیست که از طرف ام تی ان افغانستان راه اندازی میگردد، قبل از این نیز کمپاین های اهدای خون با همکاری بانک خون مرکزی راه اندازی گردیده.

Related Spotlights