۲۱ روز مواظبت یلو

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان کمپاین ۲۱ روزه" مواظبت یلو" را تحت شعار توانمندی جوانان افتتاح نمود.

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان کمپاین ۲۱ روزه” مواظبت یلو” را تحت شعار توانمندی جوانان افتتاح نمود.

شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان یک مرکز ارتقاء ظرفیت جوانان  را از طریق کمپاین سالانه ۲۱ روزه مواظبت یلو در معقر معینیت جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در  مراسم با شکوه افتتاح نمود. این مرکز با تجهیرات ذیل…

10 پایه کمپیوتر جدید مکمل الاسباب.

40 پایه چوکی.

یک عدد پراجکتور ستندرد با ظرفیت بالا.

لوزام برقی و مرمت سازی  مرکز

بوده  که ایجاد این مرکز در مرحله اول کمپاین سالانه ۲۱ روزه مواظبت یلو صورت گرفت. طوریکه برنامه 21 روزه موظبت یلو در سه مرحله درجه بندی شده که طی مرحله نخست این برنامه ایجاد مرکز ارتقای ظرفیت جوانان و ارایه برنامه آموزشی برای جوانان صورت گرفت  و در جریان مرحله دوم، شرکت مخابرتی ام تی ان پلان دارد تا یک کمپیوتر لب مجهز برای جوانان هراتی  ایجاد نماید. و در مرحله سوم و نهایی، محصلین و جوانان جهت اشتراک در برنامه آموزشی در عرصه مالی و تخنیکی شرکت مخابراتی ام تی ان و بازدید عملی از وسایل تخنیکی شرکت از جمله  نرم افزار ها ، سخت افزارهای تخنیکی و سیستم های مالی شرکت را از دفتر مرکزی ام تی ان بازدید نموده  تا جریان کاری روزمره ام تی ان را مشاهده نمایند.

اقای هدایت الله زاهد رئیس بخش موسسه ای شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان در گفتگوی خویش در بارۀ این مرکز به حاضرین جلسه چنین گفت: “شرکت مخابراتی ام تی ان  همیشه در سدد ارتقای ظرفیت جوانان کشور عزیز ما بوده ، زیرا قشر جوان به مثابه ستون فقرات یک ملت میباشند و این بدهی است که جوانان ،آینده سازان و رهبران آینده این  کشور بوده ، به دین منظور شرکت ام تی ان  همیشه سعی و کوشش مینماید تا برنامه های ارتقای ظرفیت به منظور بلند بردن  سطح ظرفیت و ترقی جونان را در اولویت کاری خویش قراردهد.

وی افزود ، توقع من از جوانان عزیز اینست تا در رشد علمی و مسلکی خویش از مرکز که امروز افتتاح میشود استفاده بهینه نموده وبه تجارب خویش بی افزاید تا بتوانند مصدر خدمت به مردم غیور و کشور  عزیز خود شوند.

موصوف همچنان گفت ، بر علاوه افتتاح و ایجاد این مرکز طی این سال که در معقر معینیت جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در کابل ایجاد میشود، مصمم هستیم تا کمپیوتر لب ولایت محترم هرات را  در هماهنگی کامل با مقامات محلی آن ولایت را به ذود ترین فرصت فعال نموده و به دسترس جوانان عزیز قرار دهیم .

اقای کمال سادات معین امور جوانان وزارت محترم  اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی های خویش نخست از تشریف آوری و حضور سبز تک تک از حاضرین با وصف مصروفیت ها به جلسه به دیده قدر نگرسته واینکه وقت گرانبها خویش را به خاطر برگذاری با شکوه این کمپاین وقف نموده ،ابراز تشکر و سپاس نمود و به نماینده گی معینیت امور جوانان وزارت  اطلاعات و فرهنگ از شرکت مخابراتی ام تی ان افغا نستان جهان سپاس نمود  که جوانان را در صدر برنامه های خویش قرارداده با در نظرداشت اقدامات فوق به صراحت اظهار نمود که شرکت مخابراتی ام تی ان تنها  یک شرکت تجارتی نه بلکه در پهلوی فعالیت های تجارتی و مخابراتی خویش، توجۀ خاصی را برای رشد و رفاه جامعه افغانی دارد که امروز ما و شما شاهد چنین برنامه هستیم .

در پایان این مراسم افتتاحیه رئیس “ICTI“ محترم پروفیسور محمد شفیع شریفی از ام تی ان افغانستان بخاطر به راه انداختن کمپاین 21 روزه ” مواظبت یلو” قدر دانی کرده و از مسوءلین ام تی ان افغانستانم خاست تا در آینده به راه اندازی  چنین کمپاین ها را ادامه دهند.

در مورد کمپاین 21 روز مواظبت یلو

این کمپاین سالانه در ۲۱ کشور ایکه ام تی ان در آن خدمات مخابراتی ارائه میکند برای ۲۱ روز برگزار میشود؛ توسط این کمپاین  ام تی ان و رضاکاران اش برای شاگردان و استادان مکاتب کورس های کوتاه مدت رایگان دایر مینماید، همچنان با ترمیم و رنگ کردن مکاتب و مساجد و تهیه کردن مواد درسی رایگان برای شا‌گردان مکاتب محیط سالم درسی برای آموزش آنان مهیا‌‌‌ء میکند. ام تی ان در پهلوی سکتور تعلیمی در این کمپاین مساعدت های دیگری مانند: تهیه خون برای مریضان، توزیع کمپل، آماده کردن جای بود باش برای بیجا شده گان داخلی و افراد بی بضاعت، کمک های پول نقد و خدمات رایگان صحی را به زلزله زده گان فراهم می نمایند.

Related Spotlights