شخصی

اپلیکیشن ایوبا

تمام مشترکین ام تی ان میتوانند پیام های کتبی، کلیپ های ویدیو یی و صوتی، تصاویر و سایر فایل ها را از طریق اپلیکیشن پیام رسانی سریع ایوبا بدون هر نوع هزینۀ اضافی انترنت ارسال و دریافت نمایند.

از ayoba.me/download یا گوگل پلی ستور دانلود نمایید.

موضوعات مرتبط