تماس و پیام های صوتی

به من زنگ بزن

مرور کلی: 

آیا در حساب تان کریدت ندارید؟ مشکل نیست! زمانیکه شما در حساب تان کریدت ندارید، خدمت “به من زنگ بزن” ام تی ان به شما فرصت می دهد تا یک پیام رایگان را به یک شخص ارسال کنید و از آنها بخواهید تا برای تان زنگ بزند. خدمت “به من زنگ بزن” ام تی ان محدود به مشترکین پیش پرداخت ام تی ان می باشد و شما می توانید در جریان ۲۴ ساعت ۳ پیام را از این طریق ارسال نمایید.

این خدمت چگونه کار میکند؟

مشترکین ام تی ان  فقط زمانی از خدمت “به من زنگ بزن”  ام تی ان استفاده کرده میتوانند که حساب شان صفر باشد.

  • این یک روش مناسب است
  • این خدمت رایگان است

چگونه میتوانیم از خدمت “به من زنگ بزن”  ام تی ان استفاده کنیم؟

شمارۀ مورد نظر تان را در صفحۀ پیام نوشته و آن را به شمارۀ ۲۲۵۵ ارسال کنید. به طور مثال:۰۷۷۲۲۲۱۳۱۳ نوشته و به شمارۀ ۲۲۵۵ ارسال کنید.

نرخ:

این خدمات رایگان می باشد

برای معلومات بیشتر به شمارۀ ۷۷۹ و یا۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹  به تماس شوید.

موضوعات مرتبط