تماس و پیام های صوتی

نغمات تماس گیرنده

مرور کلی:

خدمت نغمات تماس گیرنده ام تی ان  به شما فرصت می دهد تا نغمۀ دلخواه تان را انتخاب نمایید و زمانیکه کسی همرای شما به تماس میگیردد، به جای زنگ عادی نغمۀ انتخابی شما را می شنود. این نغمه می تواند آهنگ دلخواه تان، ملودی و یا زنگ مورد پسند شما باشد.

این خدمت چگونه کار میکند؟

نغمات تماس گیرنده به شما یک شخصیت منحصر به فرد میدهد.

چگونه میتوانیم نغمات تماس گیرنده را داونلود کنیم؟

  • برای اشتراک REG را به شمارۀ ۸۸۶۳ ارسال نمایید.
  • برای داونلود نغمۀ تماس گیرنده در صفحه پیام ‘gets’، فاصله، کود آهنگ مورد نظر را نوشته و به شمارۀ ۸۸۶۳ ارسال کنید.
  • برای اهدای نغمۀ تماس گیرنده به شخص دیگر ‘gift’، فاصله، کود آهنگ مورد نظر را نوشته، فاصله بگذارید و شمارۀ شخص مورد نظر را بنویسید. مثلاً: ۰۷۷۲۲۲۱۳۳۵ نوشته و آن را به شمارۀ ۸۸۶۳ ارسال کنید.
  • برای تنظیم نغمۀ تماس گیرنده ۸۸۶۳ را دایل نموده، راهنمایی های صوتی را تعقیب کنید و از لیست آهنگ های موجود یک را انتخاب کنید.
  • کود آهنگ را می توانید اینگونه انتخاب کنید: به طور مثال، برای داونلود آهنگ هندی “اعتبار نهی”: Gets 0051149 نوشته و آنرا به شمارۀ ۸۸۶۳ ارسال کنید.

زمانیکه تماس شما با فامیل و یا یکی از دوستان تان برقرار باشد، می توانید با فشار دادن کلید (*) نغمۀ تماس آنها را برای خود تان کاپی کنید.

برای سهولت بیشتر شما میتوانید با شمارۀ 779 تماس گرفته و از نمایندۀ خدمات مشتریان بخواهید تا شما را در خدمت نغمات تماس گیرنده راجستر کند و نغمه یا آهنگ مورد نظر تان را مستقیماً از سیستم برای تان داونلود کند.

لطفاً به یاد داشته باشید: در صورتیکه خدمت نغمات تماس گیرنده شما فعال نباشد و شما در جریان تماس با دوست تان، کلید (*) را فشار دهید، خدمت نغمات تماس گیرنده شما به صورت خودکار فعال می شود. در این صورت شما هم هزینۀ فعال ساختن این خدمات را و هم هزینۀ کاپی کردن نغمۀ تماس دوست تان را خواهید پرداخت.

موضوعات مرتبط