خدمات

پورتل صوتی آموزشی و کاریابی

با پورتل صوتی آموزشی و کاریابی ام تی ام مشترکین می توانند فرصت های کاری مناسب داخلی و خارجی را پیدا کنند، رهنمایی های مصاحبه، رهنمایی های مربوط به وظیفه، نظریات آغاز نمودن کسب و کار را بشنوند و در کورس های آموزش الکترونیکی از قبیل تافل، آیلتس و حقایق دلنشین اشتراک کنند.

این خدمت در زبان های دری، پشتو و انگلیسی قابل دسترس است.

کود کوتاه 3030 خدمت صوتی را دایل نمایید، زبان و بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

جزئیات بسته:

نوع بسته قیمت بسته دقایق بسته مدت اعتبار
بسته روزانه  4 افغانی 30 1 روز
بسته هفته وار 20 افغانی 120 7 روز
بسته ماهانه 45 افغانی 180 30 روز

برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کود کوتاه “3030” خدمت صوتی را دایل نموده، برای مدیریت حساب کلید 0 را فشار دهید و سپس برای دیدن دقایق باقیمانده خویش کلید 4 را فشار دهید.

کود کوتاه 3030 را دایل نمایید، برای تنظیم حساب کلید“0”  را فشار دهید، برای غیرفعالسازی کلید “3” را فشار دهید و برای تایید دوباره کلید “1” را فشار دهید.