خدمات

پورتل صوتی اسلامی ام تی ان

با پورتل صوتی اسلامی ام تی ان مشترکین می توانند با علما صحبت کنند، به تلاوت قرآن کریم با ترجمه، احادیث روز، سیرت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و سلم)،‌ جایگاه زن در اسلام، دعا ها و سایر مطالب گوش دهند.

این خدمت در زبان های دری، پشتو و انگلیسی قابل دسترس است.

کود کوتاه 905 خدمت صوتی را دایل نمایید، زبان و بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جزئیات بسته:

نوع بسته قیمت بسته دقایق بسته مدت اعتبار
بسته روزانه 4 افغانی 30 1 روز
بسته هفته وار 20 افغانی 120 7 روز
بسته ماهانه 45 افغانی 180 30 روز

برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کود کوتاه صوتی ”905“ را دایل نموده، برای مدیریت حساب کلید  “0” را فشار دهید و بعد برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کلید  “4” را فشار دهید.

کود کوتاه 905 را دایل نمایید، سپس برای مدیریت حساب خویش کلید  “0” را فشار دهید، برای غیرفعالسازی  “3” را فشار دهید و سپس برای تایید کلید  “1” را فشار دهید.