اخبار، خدمات معلوماتي و تفریحي

نرخ اسعار ام تی ان

مرور کلی:

این خدمت به شما فرصت می دهد تا به نرخ اسعار مشهور گوش دهید، مانند: دالر امریکایی، پوند انگلیسی، درهم امارات، کلدار پاکستانی و هندی، تومان ایرانی و ریال سعودی.

این خدمت چگونه کار می کند؟

شمارۀ ۱۳۱ را دایل نموده و رهنمایی های صوتی را تعقیب نمایید.

نرخ:

هزینۀ تماس فی دقیقه ۵،۵ افغانی میباشد و به اساس ثانیۀ وضع میگردد.

برای معلومات بیشتر به شمارۀ ۷۷۹ و یا ۰۷۷۲۲۲۲۷۷۹ به تماس شوید.

موضوعات مرتبط