شخصی

پورتل تعلیمی آنلاین ام تی ان

پورتل تعلیمی آنلاین ام تی ان فقط برای شما!

شما می توانید در پورتل تعلیمی آنلاین ام تی ان به مضامین مکتب، لکچر های پوهنتون، درس های اسلامی و سایر مطالب بطور آنلاین از طریق ویدیو ها، کتاب های صوتی، نوت ها و کتابخانه دیجیتلی دسترسی یابید.

برای دسترسی به پورتل روی لینک ذیل کلیک کنید و بسته دلخواه خویش را فعال سازید.

http://www.mtnknowledgebud.com

هزینه مدت اعتبار بسته
4 افغانی 1 روز روزانه
15 افغانی 7 روز هفته وار
30 افغانی 30 روز ماهانه