پیشکش ها

بیشتر صحبت نمایید

مرور کلی:

ام تی ان درک میکند که ارتباط شما با فامیل و دوستان تان چقدر مهم است. به همین دلیل ما برای شما پیشنهاد میکنیم که بیشتر صحبت کنید. حالا مشترکین پیش پرداخت ام تی ان افغانستان میتوانند برای زمان طولانی با کمترین نرخ ۰.۵ افغانی فی دقیقه بعد از دقیقه اول صحبت کنند.

چگونه کار میکند؟

هزینۀ دقیقۀ نخست بر اساس پکیج شما وضع میگردد و هزینۀ دقایق متباقی همین تماس فی دقیقه ۰.۵ افغانی میباشد.

برای اشتراک و صحبت بیشتر پیام خالی را به ۸۸۹ ارسال نمایید.

نرخ:

هنگام اشتراک ۲ افغانی فیس روزانه از حساب شما وضع میگردد. فیس روزانه بطور دورانی از حساب شما وضع میگردد.

چطور میتوانم شماره خویش را در این پیشکش راجستر کنم؟

پیام خالی را به شماره ۸۸۹ ارسال نمایید.

 

سوالات پرسیده شده؟

در صورت اشتراک موفقانه از حساب شما فیس روزانه ۲ افغانی وضع میگردد و این فیس بطور دورانی بعد از هر ۲۴ ساعت از زمان اشتراک وضع میگردد.

برای اشتراک U را به ۸۸۹ ارسال کنید. لغو اشتراک هزینه ندارد.

در آنصورت بعد از ۲۴ ساعت اشتراک شما بطور خودکار لغو خواهد شد.

این مربوط به پکیج یا سیمکارت فعلی شما میباشد.

فیس روزانه ۲۴ ساعت بعد از زمان اشتراک از حساب شما وضع میگردد.

پیشکش های مرتبط