شخصی

پورتل بازی های آنلاین

با پورتل WAP بازی های HTML آنلاین ریکریو مشترکین می توانند بازی های جذاب، سرم گرم کننده از اکشن گرفته تا معما و از ارکید تا بازی های ماجرا جویی برای سرگرمی سریع انجام دهند.

پورتل در زبان انگلیسی طراحی گردیده است

در بروزر موبایل خویش روی لینک http://maf.reycreo.com  کلیک کنید، بسته دلخواه تان را انتخاب نمایید و بازی های نامحدود را انجام دهید.

بسته های قابل دسترس و قیمت:

 نوع بسته  قیمت  مدت اعتبار
بسته بازی های روزانه 5 افغانی 1 روز
بسته بازی های هفته وار 20 افغانی 7 روز
بسته بازی های ماهانه 45 افغانی 30 روز

 

  1. خدمت را از مدیریت ”حساب من“ یا تنظیمات غیرفعال نموده می توانیم.
  2. می توانید خدمت را با کلیک نمودن روی لینک کوتاه که از طریق پیام ارسال گردیده غیرفعال سازید: http://maf.reycreo.com/billing/unsubscribe
  3. این خدمت همچنان از طریق ارسال نمودن کود مربوطه به شماره 121 نیز غیرفعال می گردد که در ذیل نشان داده شده.
نوع بسته کود غیرفعالسازی کود غیرفعالسازی
بسته بازی های روزانه RGD 121
بسته بازی های هفته وار RGW 121
بسته بازی های ماهانه RGM 121