بستۀ انترنت یک ساعته:

ام تی ان حالا بستۀ انترنت را به نرخ مناسب ۱۵ افغانی فی ساعت عرضه می نماید. در هر جا که هستید با دوستان، فامیل و کار و بار تان از طریق انترنت ام تی ان در ارتباط باشید.

چگونه کار میکند؟

وصل شدن آسان است، در بستۀ انترنت یک ساعتۀ ما اشتراک نمایید و ۱۲۰۰ ام بی انترنت را برای یک ساعت فقط در بدل ۱۵ افغانی بدست آورید. برای فعال نمودن بسته انترنت یک ساعته #۶۱*۳۴۴* دایل نمایید یا ۶۱ را به ۳۴۴ ارسال کنید.

این بسته برای تمام مشترکین G۲/G۳/G۴ پیش پرداخت و پس پرداخت در سرتاسر افغانستان قابل دسترس میباشد.

شرایط/ مقررات

 • تمام مشترکین G۲/G۳/G۴ پیش پرداخت و پس پرداخت ام تی ان افغانستان میتوانند در بستۀ انترنت یک ساعته اشتراک نمایند.
 • مشترکین میتوانند بستۀ انترنت یک ساعته را از طریق تمام راه های فعالسازی از قبیل کد اشتراک #۶۱*۳۴۴* بطور مستقیم، دایل نمودن #۳۴۴* و پاسخ با کلید ۶ و ارسال نمودن عدد ۶ از طریق پیام به شماره ۳۴۴، فعال نمایند.
 • مدت اعتبار بستۀ انترنت یک ساعته، یک ساعت میباشد.
 • مشترک میتواند چندین بار اشتراک نماید.
 • در صورتیکه مشترک در این بسته اشتراک کرده باشد در عین زمان میتواند در سایر بسته های انترنت نیز اشتراک نماید.
 • در صورتیکه مشترک در بیش از یک بستۀ انترنت اشتراک کرده باشد، انترنت بر اساس اولویت استفاده مصرف میگردد و هر بسته بر اساس مدت اعتبار تعین شدۀ آن تمام میگردد.
 • بستۀ انترنت یک ساعته قابل تجدید خودکار نمی باشد.
 • بستۀ انترنت یک ساعته بعد از یک ساعت تمام میشود.
 • غیر فعالسازی بسته بالای ام بی باقیماندۀ مشتری الی ختم مدت اعتبار آن تاثیر ندارد.
 • هزینۀ انترنت بدون از بسته بعد از تمام شدن بسته بصورت کامل و یا ختم مدت اعتبار آن بر اساس پکیج و سیمکارتیکه مشترک از آن استفاده میکند، وضع میگردد.
 • استفادۀ عادلانه از انترنت (۱۲۰۰ ام بی) قابل تطبیق میباشد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

پلان های تعرفه یی

سیم کارت های پیش پرداخت