خدمات

راجستر نمودن سیمکارت

سیمکارت تان راجستر نمایید و به قید قرعه برنده جوایز نقدی شوید

عجله نمایید به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان با تذکره اصلی تان مراجعه کنید و با تکمیل نمودن جزئیات ثبت سیمکارت خویش به قید قرعه جوایز نقدی هفته وار، انترنت و یا دقایق رایگان به شماره های ام تی ان بدست آورید.

  1. 5 برنده هفته وار 50،000 افغانی
  2. 10 برنده هفته وار 10،000 افغانی
  3. 10 برنده هفته وار 5،000 افغانی

برندگان صفحه فیسبوک ام تی ان

شما نیز در مسابقات ما اشتراک نمایید و شانس برنده شدن جوایز را بدست آورید.