پیشکش ویژه خـوش آمـدیــد ام تی ان فقط برای شما!

اگر از تاریخ 16 جوزا 1401 بدینسو از سیمکارت ام تی ان تان استفاده ننموده اید، همین حالا در حساب خویش 50 افغانی اضافه نمایید و از پیشکش ویژه خوش آمدید به مدت محدود استفاده نمایید.

بسته قیمت فعالسازی مدت اعتبار
3GB 99 افغانی 9 را به 666 ارسال نمایید 30 روز
1000 دقیقه به شماره های ام تی ان 70 افغانی 7 را به 666 ارسال نمایید 30 روز