پکیج های تجارت

پکیج های تجارت

ما پکیج ها و محصولات خاص مورد نیاز تجارت شما را ایجاد نمودیم. برای معلومات بیشتر لطفاً با ما به تماس شوید.

businesssalesteam.AF@mtn.com

مدیریت پیام ها

ام تی ان اس ام اس منیجر فقط برای شما

برای محصولات و خدمات خویش از طریق پیام کتبی بازاریابی کنید، فقط با یک کلیک از میز کاری خویش پیام های آگاهی دهی ارسال نمایید.

برای معلومات بیشتر:

ایمیل: SMS-Manager.af@mtn.com

شماره تماس: ۷۷۹