برای دیگران کریدت خریداری نمایید و پول بدست آورید

این فرصت طلایی را از دست ندهید! برای دیگران کریدت خریداری نمایید و با هر بار خرید 5% عاید بدست آورید.

برای ایجاد حساب مومو *222# را دایل نموده یا به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان یا نمایندۀ مومو با سند معتبر هویت مراجعه نمایید.

چطور میتوانم نماینده شوم؟

برای نماینده شدن چند گام ساده وجود دارد

به نزدیکترین مرکز خدمات مشتریان ام تی ان مراجعه کنید

اسناد ذیل را به نماینده بدهید

  • تذکره
  • اصل جواز کاری
  • اسناد ثبت تجارت را بدهید
  • شرایط و مقررات را بپذیرید(توافقنامۀ نمایندۀ مومو را خانه پری کنید)
  • عکس به سایز پاسپورت